• E-Business Platform

    Biuro Detektywistyczne

  • E-Business Platform

    Informatyka Śledcza

  • E-Business Platform

    Wywiadownia Gospodarcza

Jesteśmy KDFP Legnica

O Nas

pelna

Wywiadownia

Gospodarcza

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa firmy, które stanowi podstawę do jej rozwoju, oferujemy kompleksowe rozwiązania wsparcia biznesu. Nasza wywiadownia umożliwia Państwu między innymi weryfikację kondycji finansowej, wiarygodności a także przeszłości aktualnych jak również potencjalnych kontrahentów oraz klientów.

Każdy nasz klient traktowany jest indywidualnie a jego zaufanie jest dla nas najważniejsze. W zależności od potrzeb zlecenia odpowiednio stosujemy najbardziej skuteczne metody działania oraz sposoby pozyskiwania informacji. Dbamy przede wszystkim o to, by nasze działania były w pełni dyskretne i odznaczały się najwyższą jakością.

Szczegółowa oferta usług:

KDFP Legnica

Wywiad Środowiskowy

Wywiad Środowiskowy

Wywiad środowiskowy to usługa mająca na celu ustalenie wiarygodności
kontrahentów, z którymi planują Państwo nawiązanie współpracy. Do naszych zadań należy między innymi sprawdzenie stanu majątkowego, wszelkich wierzytelności oraz mocnych i słabych stron potencjalnych partnerów. Działanie to pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko niepowodzenia w ramach nawiązanej współpracy.

KDFP Legnica

Wywiad Windykacyjny

Wywiad Windykacyjny

Wywiad windykacyjny pozwoli na zdobycie informacje niezbędnych przy procesie przygotowania skutecznej strategii windykacyjnej, w celu odzyskania Państwa należności. Polega na ustaleniu majątku dłużnika zarówno jawnego jak i ukrytego, jego nieruchomości, ruchomości oraz wierzytelności.

Download resume

Informatyka

Śledcza

 

fclablogo-3

Informatyka śledcza jest gałęzią nauk sądowych, której celem jest dostarczanie elektronicznych materiałów dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć prawnych.

W dzisiejszym świecie, w wieku informacji i cyfryzacji, prawie wszystko jest przechowywane jako dane elektroniczne w systemie komputerowym. Wykorzystywane są do tego nośniki danych zamontowane między innymi w komputerach stacjonarnych, notebookach, netbookach, serwerach, urządzeniach RAID, zewnętrznych dyskach twardych, pamięciach USB oraz telefonach komórkowych.

Zgromadzony w naszym własnym laboratorium profesjonalny sprzęt i narzędzia oraz umiejętności zatrudnianych przez nas specjalistów, którzy sporządzają opinie według ściśle określonych procedur, umożliwiają szczegółową diagnozę oraz bezpieczne odzyskiwanie danych ze wszystkich cyfrowych nośników informacji, gwarantując wysoką wartość dowodową sporządzanych przez nas opinii / ekspertyz.


 

 

 

Identyfikacja dowodów

Pierwszym etapem jest identyfikacja potencjalnych źródeł danych elektronicznych. Nasi eksperci podadzą wytyczne specyficzne dla konkretnej sprawy.  Najważniejszą sprawą jest aby zrozumieć, gdzie mogą lub nie mogą być przechowywane informację mogące stanowić istotny dowód.
 


1
 
 
2

Zabezpieczenie dowodów

Dowody zostają zabezpieczone zgodnie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej. Nasi eksperci mogą zabezpieczyć dowody z wszelkiego rodzaju urządzeń, w tym:

Komputery stacjonarne, Laptopy,
Serwery,
Urządzenia RAID,
Zewnętrzne dyski twarde,
Pamięci USB,
Telefony komórkowe,
Przenośne urządzenia (iPod, iPhone, iPad, itp.),


 
 

Szczegółowa analiza

Analiza dowodów elektronicznych może się koncentrować na udzielenie odpowiedzi na wiele różnych pytań:

Wyszukiwanie dowodów kradzieży własności intelektualnej,
Wyszukiwanie dowodów włamaniami do systemów komputerowych
Dotarcia do źródła i autentyczności wiadomości e-mail
Wykrycie celowego ukrywania danych
Odzyskiwanie usuniętych plików
Wykrywanie fałszowania danych
Udostępniania zawartości plików zabezpieczonych hasłem
Wykorzystywania komputera do przestępstw o charakterze: seksualnym, zabójstwa, porwania, handel narkotykami, przestępczość zorganizowana, pedofilia.3
 
 
4

Raport zawartości

Z przeprowadzonych wyników analiz powierzonego materiału dowodowego tworzy przejrzysty raport. Zawiera on odpowiedzi na poszukiwane pytanie "kto", "co", "kiedy", "gdzie" i "dlaczego". Możemy podać szczegóły dotyczące:Jakie działania miały miejsce.
Jakie dane są zapisane, zostały skopiowane lub usunięte.
Historię pracy użytkownika na urządzeniu.
Gdzie pliki są przechowywane lub gdzie zostały przeniesione?
Potwierdzić, lub wykluczyć czy dane urządzenie zawierało informacje związane ze sprawą.tel./fax: 76 855-02-43
kancelaria@e-bp24.pl
ul. Sawy 22,
59-220 Legnica

 

Prezes Zarządu:

Tomasz Pakuła
tel.: 608-335-747
e-mail: tomasz.pakula@e-bp24.pl

Główna Księgowa - Prokurent:

Aneta Pakuła
tel.: 784-930-074
e-mail: aneta.pakula@e-bp24.plClose

FACEBOOK